Teräsbetonipaalut

HTM Paalujen tuotteita ovat betonipaalut ja niiden kuormia siirtävät teräsosat.

Paalujen poikkileikkaukset: 

  • 250 x 250 mm²
  • 300 x 300 mm²
  • 350 x 350 mm²

HTM Paalujen tuotantomenetelmät ovat uusia ja ne ovat pitkälle suuntautuneet prosessiteollisuuden suuntaan. Betonimassa valmistetaan lähes automatisoiduissa prosesseissa. Betonin elinkaaren tärkeimmistä varhaisista hetkistä huolehditaan hyvin, olosuhteet ovat vakiot ja poissa säiden armoilta. Paalut ovat pitkälle vakioituja talonrakentamisen ja infrarakentamisen tuotteita.

  • RT Betonipaalut® PO2016 mukaiset paalut RT:n tuotelehden 2016 mukaisesti
  • HTM erikoispaaluja on saatavissa tilaajan tarpeiden mukaan
  • Paalutarvikkeet, kalliokärjet
  • Paalujatkos (momenttijäykkä) yleisesti käytettyjä paalutyyppejä varten

HTM- Paalujen tuotantolaitokset kuuluvat Kiwa Inspecta Oy:n tarkastustoiminnan piiriin.

HTM Paalut ovat CE-merkittyjä.