teräsputkipaalut

HT-teräspaalujen laaja mittavalikoima mahdollistaa oikean paalukoon valinnan jokaiseen kohteeseen, sillä valikoima kattaa sekä lyömällä että poraamalla asennettavat paalut paalukoosta HT90 aina paalukokoon HT1200 asti.

-----------------------------------

HT-teräspaaluille on myönnetty Varmennustodistus VTT-VA-00003-17, joka on voimassaolevan lainsäädännön mukainen tuotehyväksyntämenettely. Varmennustodistus on vapaaehtoista CE-merkintää kattavampi tapa osoittaa, että tuote täyttää sille myös kansallisesti asetetut vaatimukset. HT-teräspaalujen Varmennustodistus on uuden paalutusohjeen RIL254-2016 ja standardin SFS-EN 1993-5 NA mukainen.   

Lisäksi Inspecta on myöntänyt HT-teräspaaluille FI-merkin käyttöoikeuden ja standardin EN1090-2 mukaisen laadunvalvontasertifikaatin. Suuriläpimittaisten putkipaalujen osalta Liikennevirasto on myöntänyt käyttöluvan hitsaamalla valmistetuille HT-teräsputkipaalujen kalliokärjille. 

----------------------------------- 

HT-teräspaalut soveltuvat moniin käyttökohteisiin niin pienrakentajien kuin ammattirakentajienkin tarpeisiin. Pientaloissa ja muissa kevyehköissä rakennuskohteissa on suositeltavaa käyttää kokoluokan HT90-HT140 paaluja, koska paalujen asennuskalusto on kevyttä ja asennus nopeaa ja tehokasta.

Raskaammissa kohteissa, kerrostaloista suuriin siltoihin, HTM Paalujen monipuolinen paaluvalikoima teräs- ja betonipaaluja mahdollistaa teknisesti ja kustannuksiltaan optimoitujen perustusrakenteiden toteuttamisen sekä joustavat toimitukset.  

 


 

Hyväksynnät ja ohjeet

 

 

HT-teräspaalut esite (pdf)

Varmennustodistus HT-teräspaalut (pdf)

Inspecta laadunvalvontasertifikaatti (pdf)

Liikenneviraston käyttölupa (pdf)

HT-teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohje (pdf)

HT-teräspaalujen loppulyöntitaulukot (pdf)

HT-teräspaalujen käsittelyohje (pdf)

HT-teräspaalujen hitsausohje (pdf)