TeräsbetoniPaalut

HTM Paalujen tuotteita ovat betonipaalut ja niiden kuormia siirtävät teräsosat.

Paalujen poikkileikkaukset: 

  • 250 x 250 mm²
  • 300 x 300 mm²
  • 350 x 350 mm

 

  • PO2011 mukaiset paalut RT:n tuotelehden 2011 mukaisesti
  • HTM erikoispaaluja on saatavissa tilaajan tarpeiden mukaan
  • Paalutarvikkeet, kalliokärjet, maakärjet, lyöntipään vanteet
  • Paalujatkos (momenttijäykkä) yleisesti käytettyjä paalutyyppejä varten
  • Poistuvat tuotteet paalutusluokat II ja IB LPO 2005

HTM Paalujen tuotantomenetelmät ovat uusia ja ne ovat pitkälle suuntautuneet prosessiteollisuuden suuntaan. Betonimassa valmistetaan lähes automatisoiduissa prosesseissa. Betonin elinkaaren tärkeimmistä varhaisista hetkistä huolehditaan hyvin, olosuhteet ovat vakiot ja poissa säiden armoilta. Paalut ovat pitkälle vakioituja talonrakentamisen ja infrarakentamisen tuotteita.

HTM- Paalujen tuotantolaitokset kuuluvat SFS-Inspecta Sertifiointi Oy:n tarkastustoiminnan piiriin.

Luotettava kumppani     SFS-Inspecta